Plugin là gì? Top 10 plugin WordPress cần thiết cho website

Plugin là gì? Bạn đã quá quen thuộc với cái tên này vì nó áp dụng rất nhiều trong website WordPress và là một thành phần không thể thiếu trong quá trình phát triển website. Cùng LayoutUp tìm hiểu ngay plugin là gì và bạn cần cài đặt những plugin nào cần thiết cho website của mình. Hãy tham khảo ngay!

[Xem thêm]

3 cách tạo trang web staging site trong WordPress đơn giản

Tạo trang web staging site trong WordPress giúp bạn có thể tạo trang web thử nghiệm để cập nhật plugin và các thay đổi khác một cách “an toàn” trước khi hoạt động mà không ảnh hưởng gì đến trang web hiện tại. Vì thế, trong hướng dẫn này, LayoutUp sẽ hướng dẫn 2 cách tạo staging site cho trang web WordPress vô cùng đơn giản. Staging site là một bản sao của trang web trực tiếp được sử dụng để thử nghiệm các thay đổi trước khi đưa vào hoạt động. [Xem thêm]

Cấu trúc WordPress plugin

Cấu trúc của một plugin WordPress bao gồm các thành phần chính sau: Thư mục plugin: Đầu tiên, bạn cần tạo một thư mục mới trong thư mục “wp-content/plugins” của WordPress. Tên thư mục này sẽ là tên của plugin của bạn. File chính: Trong thư mục plugin, bạn cần tạo một file PHP chính để định nghĩa plugin. Tên file này thường là tên của plugin kèm theo phần mở rộng “. [Xem thêm]

Sử dụng Ajax trong WordPress

Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách thức hoạt động của ajax trong wordpress để tải và đọc dữ liệu từ backend và frontend. Qua bài này các bạn sẽ hiểu Ajax trong WordPress hoạt động ra sao. Cách truyền và nhận dữ liệu như nào cho đúng.

[Xem thêm]

WordPress plugin với Composer autoload

Để tạo một WordPress plugin với autoload composer, bạn có thể làm theo các bước sau: Tạo thư mục cho plugin: Trước tiên, hãy tạo một thư mục mới trong thư mục "wp-content/plugins" của WordPress. Đặt tên thư mục theo tên plugin của bạn. Tạo file composer.json: Trong thư mục plugin của bạn, tạo một file composer.json và thêm nội dung sau: { "name": "your-vendor/your-plugin", "description": "Your plugin description", "version": "1. [Xem thêm]