Bảng Giá Hosting​

Chúng tôi cập nhật giá thuê hosting tại các nhà cung cấp ở Việt Nam.
Các thông tin về: RAM, CPU, dung lượng, ổ cứng, backup, khuyến mãi, giá thành,…

TopNhà cung cấpGóiĐăng kýCPU (Core)RAM (GB)Dung lượng (GB)Ổ cứngBackupGiảm giáGiá hiện tại (VNĐ)
1vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re10.50.1SSDHàng ngày40%60,000
2vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re111SSDHàng ngày40%188,400
3vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re11.52SSDHàng ngày40%253,200
4vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re124SSDHàng ngày40%512,400
5vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re248SSDHàng ngày40%966,000
6vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re468SSDHàng ngày40%1,095,600
7vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting111NVMeHàng ngày30%295,200
8vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting122NVMeHàng ngày30%446,400
9vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting222NVMeHàng ngày30%522,200
10vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting233NVMeHàng ngày30%748,800
11vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting233NVMeHàng ngày30%900,000
12vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting244NVMeHàng ngày30%1,126,800
13vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting444NVMeHàng ngày30%1,656,000
14vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting466NVMeHàng ngày30%2,260,800
15vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting488NVMeHàng ngày30%3,016,800
16vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting81010NVMeHàng ngày30%4,150,800
17vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting115NVMeHàng ngày5%1,528,800
18vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting2210NVMeHàng ngày5%2,041,200
19vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting2315NVMeHàng ngày5%3,067,200
20vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting3425NVMeHàng ngày5%4,093,200
21vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting6850NVMeHàng ngày5%7,171,200
22vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting81250NVMeHàng ngày5%8,197,200
23vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting101650NVMeHàng ngày5%9,223,200
24vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting162450NVMeHàng ngày5%11,275,200
25vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting243675NVMeHàng ngày5%14,353,200
26vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting3648100NVMeHàng ngày5%20,509,200
27azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting111SSDHàng ngày0%348,000
28azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting111SSDHàng ngày0%540,000
29azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting11.53SSDHàng ngày0%780,000
30azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting1.51.56SSDHàng ngày0%1,140,000
31azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting2210SSDHàng ngày0%1,440,000
32azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting2315SSDHàng ngày0%2,388,000
32azdigiAZDIGIHosting Pro NVMEazdigi.com/pro-hosting2315SSDHàng ngày0%65.000
33azdigiAZDIGIUnlimited Hostingazdigi.com/unlimited-hosting1115SSDHàng ngày0%468,000
34azdigiAZDIGIUnlimited Hostingazdigi.com/unlimited-hosting12UnlimitedSSDHàng ngày0%1,188,000
35azdigiAZDIGIUnlimited Hostingazdigi.com/unlimited-hosting22UnlimitedSSDHàng ngày0%3,240,000
36azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting111SSDHàng ngày0%660,000
37azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting11.52SSDHàng ngày0%1,068,000
38azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting1.524SSDHàng ngày0%1,560,000
39azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting1.52.56SSDHàng ngày0%1,908,000
40azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting2310SSDHàng ngày0%2,760,000
41azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting2415SSDHàng ngày0%4,200,000
42azdigiAZDIGIBusiness Hostingazdigi.com/business-hosting2415NVMeHàng ngày0%2,592,000
43azdigiAZDIGIBusiness Hostingazdigi.com/business-hosting4625NVMeHàng ngày0%4,512,000
44azdigiAZDIGIBusiness Hostingazdigi.com/business-hosting6850NVMeHàng ngày0%8,064,000
45azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting2215NVMeHàng ngày0%2,868,000
46azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting2425NVMeHàng ngày0%4,320,000
47azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting4635NVMeHàng ngày0%5,880,000
48azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting4845NVMeHàng ngày0%7,080,000
49azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting61055NVMeHàng ngày0%8,640,000
50azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting81265NVMeHàng ngày0%9,840,000
51azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting6835NVMeHàng ngày0%6,600,000
52azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting81045NVMeHàng ngày0%9,000,000
53azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting101260NVMeHàng ngày0%11,400,000
54azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting141680NVMeHàng ngày0%14,400,000
55azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting1620100NVMeHàng ngày0%17,400,000
56azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting1824120NVMeHàng ngày0%21,600,000
57tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting10.50.1SSDHàng ngày0%108,000
58tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting10.751SSDHàng ngày0%516,000
59tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting112SSDHàng ngày0%948,000
60tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting11.54SSDHàng ngày0%1,428,000
61tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting226SSDHàng ngày0%2,148,000
62tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting22.58SSDHàng ngày0%2,508,000
63tinohostTinoHostUnlimited Hostingtinohost.com/cloud-hosting/unlimited-hosting111SSDHàng tuần0%300,000
64tinohostTinoHostUnlimited Hostingtinohost.com/cloud-hosting/unlimited-hosting11UnlimitedSSDHàng tuần0%948,000
65tinohostTinoHostUnlimited Hostingtinohost.com/cloud-hosting/unlimited-hosting22UnlimitedSSDHàng tuần0%2,148,000
66tinohostTinoHostHosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/hosting-epyc111NVMeHàng ngày0%948,000
67tinohostTinoHostHosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/hosting-epyc124NVMeHàng ngày0%2,268,000
68tinohostTinoHostHosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/hosting-epyc226NVMeHàng ngày0%2,760,000
69tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc2220NVMeHàng ngày0%4,068,000
70tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc2430NVMeHàng ngày0%5,028,000
71tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc4650NVMeHàng ngày0%6,708,000
72tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc4870NVMeHàng ngày0%7,428,000
73tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc61090NVMeHàng ngày0%8,148,000
74tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc812120NVMeHàng ngày0%11,028,000
75inetiNETHosting Giá Rẻinet.vn/hosting/web-hosting1120SSDHàng tuần0%588,000
76inetiNETHosting Giá Rẻinet.vn/hosting/web-hosting21UnlimitedSSDHàng tuần0%1,428,000
77inetiNETHosting Giá Rẻinet.vn/hosting/web-hosting22UnlimitedSSDHàng tuần0%3,588,000
78inetiNETBusiness Hostinginet.vn/hosting/business-hosting2210SSDHàng tuần0%2,748,000
79inetiNETBusiness Hostinginet.vn/hosting/business-hosting4420SSDHàng tuần0%4,788,000
80inetiNETBusiness Hostinginet.vn/hosting/business-hosting6640SSDHàng tuần0%8,388,000
81inetiNETTurbo Business Hostinginet.vn/hosting/turbo-business-hosting4435NVMeHàng ngày0%5,388,000
82inetiNETTurbo Business Hostinginet.vn/hosting/turbo-business-hosting6850NVMeHàng ngày0%8,988,000
83inetiNETTurbo Business Hostinginet.vn/hosting/turbo-business-hosting101070NVMeHàng ngày0%11,988,000
84bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/10.50.1SSDHàng ngày0%60,000
85bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/111SSDHàng ngày5%285,000
86bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/112SSDHàng ngày5%444,600
87bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/124SSDHàng ngày5%786,600
88bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/226SSDHàng ngày5%1,128,600
89bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/2210SSDHàng ngày5%1,470,600
90bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/111NVMeHàng ngày15%399,000
91bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/121NVMeHàng ngày15%741,000
92bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/222NVMeHàng ngày15%1,425,000
93bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/232NVMeHàng ngày15%2,109,000
94bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/232NVMeHàng ngày15%3,363,000
95bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/333NVMeHàng ngày15%4,275,000
96bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/111NVMeHàng ngày5%558,600
97bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/122NVMeHàng ngày5%1,014,600
98bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/224NVMeHàng ngày5%1,470,600
99bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/236NVMeHàng ngày5%1,653,000
100bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/3310NVMeHàng ngày5%2,485,200
101bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/3315NVMeHàng ngày5%1,438,800
102bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/2215NVMeHàng ngày15%2,565,000
103bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/2425NVMeHàng ngày30%3,150,000
104bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/4635NVMeHàng ngày35%4,095,000
105bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/4845NVMeHàng ngày35%5,265,000
106bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/61055NVMeHàng ngày35%6,435,000
107bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/81265NVMeHàng ngày40%7,020,000
108VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re0.50.50.3SSDHàng ngày0%180,000
109VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re110.8SSDHàng ngày0%360,000
110VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re1.513SSDHàng ngày0%660,000
111VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re21.510SSDHàng ngày0%1,320,000
112VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re2215SSDHàng ngày0%1,140,000
113VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re2320SSDHàng ngày0%1,500,000
114VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re3435SSDHàng ngày0%1,350,000
115VinahostVinahostUnlimited Hostingvinahost.vn/unlimited-hosting1120SSDHàng ngày0%480,000
116VinahostVinahostUnlimited Hostingvinahost.vn/unlimited-hosting12UnlimitedSSDHàng ngày0%1,140,000
117VinahostVinahostUnlimited Hostingvinahost.vn/unlimited-hosting22UnlimitedSSDHàng ngày0%1,530,000
118VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re1.512SSDHàng ngày0%1,020,000
119VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re21.55SSDHàng ngày0%1,740,000
120VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re2.5210SSDHàng ngày0%1,380,000
121VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re3315SSDHàng ngày0%1,770,000
122VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re4420SSDHàng ngày0%2,430,000
123VinahostVinahostBusiness Hostingvinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd348SSDHàng ngày0%2,160,000
124VinahostVinahostBusiness Hostingvinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd4615SSDHàng ngày0%1,680,000
125VinahostVinahostBusiness Hostingvinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd6830SSDHàng ngày0%1,440,000
126VinahostVinahostHosting Thương Mại Điện Tửvinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd4512SSDHàng ngày0%2,850,000
127VinahostVinahostHosting Thương Mại Điện Tửvinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd5720SSDHàng ngày0%4,104,000
128VinahostVinahostHosting Thương Mại Điện Tửvinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd81050SSDHàng ngày0%6,840,000
129123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re111.2SSDHàng ngày0%399,000
130123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re112SSDHàng ngày0%570,000
131123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re124SSDHàng ngày0%1,140,000
132123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re128SSDHàng ngày0%2,394,000
133123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re1210SSDHàng ngày0%2,565,000
134123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re126SSDHàng ngày0%1,710,000
135123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re2212SSDHàng ngày0%2,280,000
136123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re2418SSDHàng ngày0%3,420,000
137123host123HOSTWordPress Hosting123host.vn/wordpress-hosting125SSDHàng ngày0%1,368,000
138123host123HOSTWordPress Hosting123host.vn/wordpress-hosting2410SSDHàng ngày0%2,850,000
139123host123HOSTWordPress Hosting123host.vn/wordpress-hosting2320SSDHàng ngày0%3,990,000
140hostvnHostvnHosting Giá Rẻhostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re10.50.3HDDHàng ngày0%215,000
141hostvnHostvnHosting Giá Rẻhostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re10.50.5HDDHàng ngày0%365,000
142hostvnHostvnHosting Giá Rẻhostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re10.51HDDHàng ngày0%695,000
143hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux110.5SSDHàng ngày0%253,980
144hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux111SSDHàng ngày0%428,400
145hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux112SSDHàng ngày0%816,000
146hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux113SSDHàng ngày0%1,295,400
147hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux1110SSDHàng ngày0%3,029,400
148hostvnHostvnWordPress Hostinghostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting112SSDHàng ngày0%918,000
149hostvnHostvnWordPress Hostinghostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting115SSDHàng ngày0%1,836,000
150hostvnHostvnWordPress Hostinghostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting2210SSDHàng ngày0%3,060,000
151hostvnHostvnWordPress Hostinghostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting3415SSDHàng ngày0%5,100,000
152vhostvHostHosting Giá Rẻvhost.vn/hosting/hosting-gia-re111NVMeHàng ngày0%150,000
153vhostvHostHosting Giá Rẻvhost.vn/hosting/hosting-gia-re115NVMeHàng ngày0%500,004
154vhostvHostHosting Giá Rẻvhost.vn/hosting/hosting-gia-re1110NVMeHàng ngày0%1,200,000
155vhostvHostBusiness Hostingvhost.vn/hosting/business-hosting0.50.250.6NVMeHàng ngày0%324,000
156vhostvHostBusiness Hostingvhost.vn/hosting/business-hosting0.80.381.2NVMeHàng ngày0%648,000
157vhostvHostBusiness Hostingvhost.vn/hosting/business-hosting10.52NVMeHàng ngày0%1,032,000
158vhostvHostBusiness Hostingvhost.vn/hosting/business-hosting116NVMeHàng ngày0%1,548,000
159vhostvHostMautic Hostingvhost.vn/hosting/mautic-hosting1120SSDHàng tuần0%1,800,000
160vhostvHostMautic Hostingvhost.vn/hosting/mautic-hosting3350SSDHàng tuần0%4,200,000
161vhostvHostMautic Hostingvhost.vn/hosting/mautic-hosting88100SSDHàng tuần0%11,988,000
162kdataKDATACloud Hostingkdata.vn/cloud-hosting1110SSDHàng tuần0%523,200
163kdataKDATACloud Hostingkdata.vn/cloud-hosting1150SSDHàng tuần0%763,200
164kdataKDATACloud Hostingkdata.vn/cloud-hosting1.51.5100SSDHàng tuần0%1,435,200
165hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re111NVMeHàng ngày0%600,000
166hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re228NVMeHàng ngày0%960,000
167hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re332NVMeHàng ngày0%1,500,000
168hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re12UnlimitedNVMeHàng ngày0%1,800,000
169hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re23UnlimitedNVMeHàng ngày0%2,760,000
170tentenTentenGen Hosting - Startuptenten.vn/gen-hosting210.8NVMeHàng ngày0%68.000
171tentenTentenGen Hosting - Businesstenten.vn/gen-hosting423NVMeHàng ngày0%168.000
172tentenTentenGen Hosting - Enterprisetenten.vn/gen-hosting636NVMeHàng ngày0%268.000
173tentenTentenFailover Hosting - Startup tenten.vn/failover-hosting112SSDHàng ngày0%79,000
174tentenTentenFailover Hosting - Businesstenten.vn/failover-hosting115SSDHàng ngày0%95,000
175tentenTentenFailover Hosting - Professionaltenten.vn/failover-hosting2220SSDHàng ngày0%360,000
176tentenTentenSecureWEB Hosting - Startuptenten.vn/secureweb-hosting112SSDHàng ngày0%99,000
177tentenTentenSecureWEB Hosting - Businesstenten.vn/secureweb-hosting2210SSDHàng ngày0%145,000
178tentenTentenSecureWEB Hosting - Professionaltenten.vn/secureweb-hosting3320SSDHàng ngày0%450,000
179tentenViettelIDCHostPro 01viettelidc.com.vn/web-hostingN/AN/A0.1SSDHàng ngày0%45.000
180tentenViettelIDCHostPro 02viettelidc.com.vn/web-hostingN/AN/A0.2SSDHàng ngày0%85.000
181tentenViettelIDCHostPro 03viettelidc.com.vn/web-hostingN/AN/A0.3SSDHàng ngày0%110.000
182tentenViettelIDCHostPro 04viettelidc.com.vn/web-hostingN/AN/A0.4SSDHàng ngày0%145.000
TopNhà cung cấpGóiĐăng kýCPU (Core)RAM (GB)Dung lượng (GB)Ổ cứngBackupGiảm giáGiá hiện tại (VNĐ)