Hosting


Bảng giá Hosting Việt Nam
Top Nhà cung cấp Gói Đăng ký CPU (Core) RAM (GB) Dung lượng (GB) Ổ cứng Backup Giảm giá Giá hiện tại (VNĐ)
1 Vietnix Vietnix Hosting Giá Rẻ vietnix.vn/hosting-gia-re 1 0.5 0.1 SSD Hàng ngày 40% 60,000
2 Vietnix Vietnix Hosting Giá Rẻ vietnix.vn/hosting-gia-re 1 1 1 SSD Hàng ngày 40% 188,400
3 Vietnix Vietnix Hosting Giá Rẻ vietnix.vn/hosting-gia-re 1 1.5 2 SSD Hàng ngày 40% 253,200
4 Vietnix Vietnix Hosting Giá Rẻ vietnix.vn/hosting-gia-re 1 2 4 SSD Hàng ngày 40% 512,400
5 Vietnix Vietnix Hosting Giá Rẻ vietnix.vn/hosting-gia-re 2 4 8 SSD Hàng ngày 40% 966,000
6 Vietnix Vietnix Hosting Giá Rẻ vietnix.vn/hosting-gia-re 4 6 8 SSD Hàng ngày 40% 1,095,600
7 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 1 1 1 NVMe Hàng ngày 30% 295,200
8 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 1 2 2 NVMe Hàng ngày 30% 446,400
9 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 2 2 2 NVMe Hàng ngày 30% 522,200
10 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 2 3 3 NVMe Hàng ngày 30% 748,800
11 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 2 3 3 NVMe Hàng ngày 30% 900,000
12 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 2 4 4 NVMe Hàng ngày 30% 1,126,800
13 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 4 4 4 NVMe Hàng ngày 30% 1,656,000
14 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 4 6 6 NVMe Hàng ngày 30% 2,260,800
15 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 4 8 8 NVMe Hàng ngày 30% 3,016,800
16 Vietnix Vietnix Hosting Cao Cấp vietnix.vn/web-hosting 8 10 10 NVMe Hàng ngày 30% 4,150,800
17 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 1 1 5 NVMe Hàng ngày 5% 1,528,800
18 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 2 2 10 NVMe Hàng ngày 5% 2,041,200
19 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 2 3 15 NVMe Hàng ngày 5% 3,067,200
20 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 3 4 25 NVMe Hàng ngày 5% 4,093,200
21 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 6 8 50 NVMe Hàng ngày 5% 7,171,200
22 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 8 12 50 NVMe Hàng ngày 5% 8,197,200
23 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 10 16 50 NVMe Hàng ngày 5% 9,223,200
24 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 16 24 50 NVMe Hàng ngày 5% 11,275,200
25 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 24 36 75 NVMe Hàng ngày 5% 14,353,200
26 Vietnix Vietnix Business Hosting vietnix.vn/business-hosting 36 48 100 NVMe Hàng ngày 5% 20,509,200
27 AZDIGI AZDIGI Hosting Giá Rẻ azdigi.com/pro-hosting 1 1 1 SSD Hàng ngày 0% 348,000
28 AZDIGI AZDIGI Hosting Giá Rẻ azdigi.com/pro-hosting 1 1 1 SSD Hàng ngày 0% 540,000
29 AZDIGI AZDIGI Hosting Giá Rẻ azdigi.com/pro-hosting 1 1.5 3 SSD Hàng ngày 0% 780,000
30 AZDIGI AZDIGI Hosting Giá Rẻ azdigi.com/pro-hosting 1.5 1.5 6 SSD Hàng ngày 0% 1,140,000
31 AZDIGI AZDIGI Hosting Giá Rẻ azdigi.com/pro-hosting 2 2 10 SSD Hàng ngày 0% 1,440,000
32 AZDIGI AZDIGI Hosting Giá Rẻ azdigi.com/pro-hosting 2 3 15 SSD Hàng ngày 0% 2,388,000
32 AZDIGI AZDIGI Hosting Pro NVME azdigi.com/pro-hosting 2 3 15 SSD Hàng ngày 0% 65.000
33 AZDIGI AZDIGI Unlimited Hosting azdigi.com/unlimited-hosting 1 1 15 SSD Hàng ngày 0% 468,000
34 AZDIGI AZDIGI Unlimited Hosting azdigi.com/unlimited-hosting 1 2 Unlimited SSD Hàng ngày 0% 1,188,000
35 AZDIGI AZDIGI Unlimited Hosting azdigi.com/unlimited-hosting 2 2 Unlimited SSD Hàng ngày 0% 3,240,000
36 AZDIGI AZDIGI Turbo Cloud Hosting azdigi.com/turbo-cloud-hosting 1 1 1 SSD Hàng ngày 0% 660,000
37 AZDIGI AZDIGI Turbo Cloud Hosting azdigi.com/turbo-cloud-hosting 1 1.5 2 SSD Hàng ngày 0% 1,068,000
38 AZDIGI AZDIGI Turbo Cloud Hosting azdigi.com/turbo-cloud-hosting 1.5 2 4 SSD Hàng ngày 0% 1,560,000
39 AZDIGI AZDIGI Turbo Cloud Hosting azdigi.com/turbo-cloud-hosting 1.5 2.5 6 SSD Hàng ngày 0% 1,908,000
40 AZDIGI AZDIGI Turbo Cloud Hosting azdigi.com/turbo-cloud-hosting 2 3 10 SSD Hàng ngày 0% 2,760,000
41 AZDIGI AZDIGI Turbo Cloud Hosting azdigi.com/turbo-cloud-hosting 2 4 15 SSD Hàng ngày 0% 4,200,000
42 AZDIGI AZDIGI Business Hosting azdigi.com/business-hosting 2 4 15 NVMe Hàng ngày 0% 2,592,000
43 AZDIGI AZDIGI Business Hosting azdigi.com/business-hosting 4 6 25 NVMe Hàng ngày 0% 4,512,000
44 AZDIGI AZDIGI Business Hosting azdigi.com/business-hosting 6 8 50 NVMe Hàng ngày 0% 8,064,000
45 AZDIGI AZDIGI Premium Business Hosting azdigi.com/premium-business-hosting 2 2 15 NVMe Hàng ngày 0% 2,868,000
46 AZDIGI AZDIGI Premium Business Hosting azdigi.com/premium-business-hosting 2 4 25 NVMe Hàng ngày 0% 4,320,000
47 AZDIGI AZDIGI Premium Business Hosting azdigi.com/premium-business-hosting 4 6 35 NVMe Hàng ngày 0% 5,880,000
48 AZDIGI AZDIGI Premium Business Hosting azdigi.com/premium-business-hosting 4 8 45 NVMe Hàng ngày 0% 7,080,000
49 AZDIGI AZDIGI Premium Business Hosting azdigi.com/premium-business-hosting 6 10 55 NVMe Hàng ngày 0% 8,640,000
50 AZDIGI AZDIGI Premium Business Hosting azdigi.com/premium-business-hosting 8 12 65 NVMe Hàng ngày 0% 9,840,000
51 AZDIGI AZDIGI Turbo Business Hosting azdigi.com/turbo-business-hosting 6 8 35 NVMe Hàng ngày 0% 6,600,000
52 AZDIGI AZDIGI Turbo Business Hosting azdigi.com/turbo-business-hosting 8 10 45 NVMe Hàng ngày 0% 9,000,000
53 AZDIGI AZDIGI Turbo Business Hosting azdigi.com/turbo-business-hosting 10 12 60 NVMe Hàng ngày 0% 11,400,000
54 AZDIGI AZDIGI Turbo Business Hosting azdigi.com/turbo-business-hosting 14 16 80 NVMe Hàng ngày 0% 14,400,000
55 AZDIGI AZDIGI Turbo Business Hosting azdigi.com/turbo-business-hosting 16 20 100 NVMe Hàng ngày 0% 17,400,000
56 AZDIGI AZDIGI Turbo Business Hosting azdigi.com/turbo-business-hosting 18 24 120 NVMe Hàng ngày 0% 21,600,000
57 TinoHost TinoHost Hosting Giá Rẻ tinohost/cloud-hosting 1 0.5 0.1 SSD Hàng ngày 0% 108,000
58 TinoHost TinoHost Hosting Giá Rẻ tinohost/cloud-hosting 1 0.75 1 SSD Hàng ngày 0% 516,000
59 TinoHost TinoHost Hosting Giá Rẻ tinohost/cloud-hosting 1 1 2 SSD Hàng ngày 0% 948,000
60 TinoHost TinoHost Hosting Giá Rẻ tinohost/cloud-hosting 1 1.5 4 SSD Hàng ngày 0% 1,428,000
61 TinoHost TinoHost Hosting Giá Rẻ tinohost/cloud-hosting 2 2 6 SSD Hàng ngày 0% 2,148,000
62 TinoHost TinoHost Hosting Giá Rẻ tinohost/cloud-hosting 2 2.5 8 SSD Hàng ngày 0% 2,508,000
63 TinoHost TinoHost Unlimited Hosting tinohost/cloud-hosting/unlimited-hosting 1 1 1 SSD Hàng tuần 0% 300,000
64 TinoHost TinoHost Unlimited Hosting tinohost/cloud-hosting/unlimited-hosting 1 1 Unlimited SSD Hàng tuần 0% 948,000
65 TinoHost TinoHost Unlimited Hosting tinohost/cloud-hosting/unlimited-hosting 2 2 Unlimited SSD Hàng tuần 0% 2,148,000
66 TinoHost TinoHost Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/hosting-epyc 1 1 1 NVMe Hàng ngày 0% 948,000
67 TinoHost TinoHost Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/hosting-epyc 1 2 4 NVMe Hàng ngày 0% 2,268,000
68 TinoHost TinoHost Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/hosting-epyc 2 2 6 NVMe Hàng ngày 0% 2,760,000
69 TinoHost TinoHost Business Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/biz-hosting-epyc 2 2 20 NVMe Hàng ngày 0% 4,068,000
70 TinoHost TinoHost Business Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/biz-hosting-epyc 2 4 30 NVMe Hàng ngày 0% 5,028,000
71 TinoHost TinoHost Business Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/biz-hosting-epyc 4 6 50 NVMe Hàng ngày 0% 6,708,000
72 TinoHost TinoHost Business Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/biz-hosting-epyc 4 8 70 NVMe Hàng ngày 0% 7,428,000
73 TinoHost TinoHost Business Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/biz-hosting-epyc 6 10 90 NVMe Hàng ngày 0% 8,148,000
74 TinoHost TinoHost Business Hosting EPYC tinohost/cloud-hosting/biz-hosting-epyc 8 12 120 NVMe Hàng ngày 0% 11,028,000
75 iNet iNet Hosting Giá Rẻ inet.vn/hosting/web-hosting 1 1 20 SSD Hàng tuần 0% 588,000
76 iNet iNet Hosting Giá Rẻ inet.vn/hosting/web-hosting 2 1 Unlimited SSD Hàng tuần 0% 1,428,000
77 iNet iNet Hosting Giá Rẻ inet.vn/hosting/web-hosting 2 2 Unlimited SSD Hàng tuần 0% 3,588,000
78 iNet iNet Business Hosting inet.vn/hosting/business-hosting 2 2 10 SSD Hàng tuần 0% 2,748,000
79 iNet iNet Business Hosting inet.vn/hosting/business-hosting 4 4 20 SSD Hàng tuần 0% 4,788,000
80 iNet iNet Business Hosting inet.vn/hosting/business-hosting 6 6 40 SSD Hàng tuần 0% 8,388,000
81 iNet iNet Turbo Business Hosting inet.vn/hosting/turbo-business-hosting 4 4 35 NVMe Hàng ngày 0% 5,388,000
82 iNet iNet Turbo Business Hosting inet.vn/hosting/turbo-business-hosting 6 8 50 NVMe Hàng ngày 0% 8,988,000
83 iNet iNet Turbo Business Hosting inet.vn/hosting/turbo-business-hosting 10 10 70 NVMe Hàng ngày 0% 11,988,000
84 BKHost BKHost Hosting Giá Rẻ bkhost.vn/hosting/gia-re/ 1 0.5 0.1 SSD Hàng ngày 0% 60,000
85 BKHost BKHost Hosting Giá Rẻ bkhost.vn/hosting/gia-re/ 1 1 1 SSD Hàng ngày 5% 285,000
86 BKHost BKHost Hosting Giá Rẻ bkhost.vn/hosting/gia-re/ 1 1 2 SSD Hàng ngày 5% 444,600
87 BKHost BKHost Hosting Giá Rẻ bkhost.vn/hosting/gia-re/ 1 2 4 SSD Hàng ngày 5% 786,600
88 BKHost BKHost Hosting Giá Rẻ bkhost.vn/hosting/gia-re/ 2 2 6 SSD Hàng ngày 5% 1,128,600
89 BKHost BKHost Hosting Giá Rẻ bkhost.vn/hosting/gia-re/ 2 2 10 SSD Hàng ngày 5% 1,470,600
90 BKHost BKHost Hosting Linux bkhost.vn/hosting/linux/ 1 1 1 NVMe Hàng ngày 15% 399,000
91 BKHost BKHost Hosting Linux bkhost.vn/hosting/linux/ 1 2 1 NVMe Hàng ngày 15% 741,000
92 BKHost BKHost Hosting Linux bkhost.vn/hosting/linux/ 2 2 2 NVMe Hàng ngày 15% 1,425,000
93 BKHost BKHost Hosting Linux bkhost.vn/hosting/linux/ 2 3 2 NVMe Hàng ngày 15% 2,109,000
94 BKHost BKHost Hosting Linux bkhost.vn/hosting/linux/ 2 3 2 NVMe Hàng ngày 15% 3,363,000
95 BKHost BKHost Hosting Linux bkhost.vn/hosting/linux/ 3 3 3 NVMe Hàng ngày 15% 4,275,000
96 BKHost BKHost WordPress Hosting bkhost.vn/hosting/wordpress/ 1 1 1 NVMe Hàng ngày 5% 558,600
97 BKHost BKHost WordPress Hosting bkhost.vn/hosting/wordpress/ 1 2 2 NVMe Hàng ngày 5% 1,014,600
98 BKHost BKHost WordPress Hosting bkhost.vn/hosting/wordpress/ 2 2 4 NVMe Hàng ngày 5% 1,470,600
99 BKHost BKHost WordPress Hosting bkhost.vn/hosting/wordpress/ 2 3 6 NVMe Hàng ngày 5% 1,653,000
100 BKHost BKHost WordPress Hosting bkhost.vn/hosting/wordpress/ 3 3 10 NVMe Hàng ngày 5% 2,485,200
101 BKHost BKHost WordPress Hosting bkhost.vn/hosting/wordpress/ 3 3 15 NVMe Hàng ngày 5% 1,438,800
102 BKHost BKHost Hosting Cao Cấp bkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/ 2 2 15 NVMe Hàng ngày 15% 2,565,000
103 BKHost BKHost Hosting Cao Cấp bkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/ 2 4 25 NVMe Hàng ngày 30% 3,150,000
104 BKHost BKHost Hosting Cao Cấp bkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/ 4 6 35 NVMe Hàng ngày 35% 4,095,000
105 BKHost BKHost Hosting Cao Cấp bkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/ 4 8 45 NVMe Hàng ngày 35% 5,265,000
106 BKHost BKHost Hosting Cao Cấp bkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/ 6 10 55 NVMe Hàng ngày 35% 6,435,000
107 BKHost BKHost Hosting Cao Cấp bkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/ 8 12 65 NVMe Hàng ngày 40% 7,020,000
108 VinaHost VinaHost Hosting Giá Rẻ vinahost.vn/thue-hosting-gia-re 0.5 0.5 0.3 SSD Hàng ngày 0% 180,000
109 VinaHost VinaHost Hosting Giá Rẻ vinahost.vn/thue-hosting-gia-re 1 1 0.8 SSD Hàng ngày 0% 360,000
110 VinaHost VinaHost Hosting Giá Rẻ vinahost.vn/thue-hosting-gia-re 1.5 1 3 SSD Hàng ngày 0% 660,000
111 VinaHost VinaHost Hosting Giá Rẻ vinahost.vn/thue-hosting-gia-re 2 1.5 10 SSD Hàng ngày 0% 1,320,000
112 VinaHost VinaHost Hosting Giá Rẻ vinahost.vn/thue-hosting-gia-re 2 2 15 SSD Hàng ngày 0% 1,140,000
113 VinaHost VinaHost Hosting Giá Rẻ vinahost.vn/thue-hosting-gia-re 2 3 20 SSD Hàng ngày 0% 1,500,000
114 VinaHost VinaHost Hosting Giá Rẻ vinahost.vn/thue-hosting-gia-re 3 4 35 SSD Hàng ngày 0% 1,350,000
115 VinaHost VinaHost Unlimited Hosting vinahost.vn/unlimited-hosting 1 1 20 SSD Hàng ngày 0% 480,000
116 VinaHost VinaHost Unlimited Hosting vinahost.vn/unlimited-hosting 1 2 Unlimited SSD Hàng ngày 0% 1,140,000
117 VinaHost VinaHost Unlimited Hosting vinahost.vn/unlimited-hosting 2 2 Unlimited SSD Hàng ngày 0% 1,530,000
118 VinaHost VinaHost WordPress Hosting vinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re 1.5 1 2 SSD Hàng ngày 0% 1,020,000
119 VinaHost VinaHost WordPress Hosting vinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re 2 1.5 5 SSD Hàng ngày 0% 1,740,000
120 VinaHost VinaHost WordPress Hosting vinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re 2.5 2 10 SSD Hàng ngày 0% 1,380,000
121 VinaHost VinaHost WordPress Hosting vinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re 3 3 15 SSD Hàng ngày 0% 1,770,000
122 VinaHost VinaHost WordPress Hosting vinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re 4 4 20 SSD Hàng ngày 0% 2,430,000
123 VinaHost VinaHost Business Hosting vinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd 3 4 8 SSD Hàng ngày 0% 2,160,000
124 VinaHost VinaHost Business Hosting vinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd 4 6 15 SSD Hàng ngày 0% 1,680,000
125 VinaHost VinaHost Business Hosting vinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd 6 8 30 SSD Hàng ngày 0% 1,440,000
126 VinaHost VinaHost Hosting Thương Mại Điện Tử vinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd 4 5 12 SSD Hàng ngày 0% 2,850,000
127 VinaHost VinaHost Hosting Thương Mại Điện Tử vinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd 5 7 20 SSD Hàng ngày 0% 4,104,000
128 VinaHost VinaHost Hosting Thương Mại Điện Tử vinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd 8 10 50 SSD Hàng ngày 0% 6,840,000
129 123Host 123Host Hosting Giá Rẻ 123host.vn/hosting-gia-re 1 1 1.2 SSD Hàng ngày 0% 399,000
130 123Host 123Host Hosting Giá Rẻ 123host.vn/hosting-gia-re 1 1 2 SSD Hàng ngày 0% 570,000
131 123Host 123Host Hosting Giá Rẻ 123host.vn/hosting-gia-re 1 2 4 SSD Hàng ngày 0% 1,140,000
132 123Host 123Host Hosting Giá Rẻ 123host.vn/hosting-gia-re 1 2 8 SSD Hàng ngày 0% 2,394,000
133 123Host 123Host Hosting Giá Rẻ 123host.vn/hosting-gia-re 1 2 10 SSD Hàng ngày 0% 2,565,000
134 123Host 123Host Hosting Giá Rẻ 123host.vn/hosting-gia-re 1 2 6 SSD Hàng ngày 0% 1,710,000
135 123Host 123Host Hosting Giá Rẻ 123host.vn/hosting-gia-re 2 2 12 SSD Hàng ngày 0% 2,280,000
136 123Host 123Host Hosting Giá Rẻ 123host.vn/hosting-gia-re 2 4 18 SSD Hàng ngày 0% 3,420,000
137 123Host 123Host WordPress Hosting 123host.vn/wordpress-hosting 1 2 5 SSD Hàng ngày 0% 1,368,000
138 123Host 123Host WordPress Hosting 123host.vn/wordpress-hosting 2 4 10 SSD Hàng ngày 0% 2,850,000
139 123Host 123Host WordPress Hosting 123host.vn/wordpress-hosting 2 3 20 SSD Hàng ngày 0% 3,990,000
140 HostVN HostVN Hosting Giá Rẻ hostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re 1 0.5 0.3 HDD Hàng ngày 0% 215,000
141 HostVN HostVN Hosting Giá Rẻ hostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re 1 0.5 0.5 HDD Hàng ngày 0% 365,000
142 HostVN HostVN Hosting Giá Rẻ hostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re 1 0.5 1 HDD Hàng ngày 0% 695,000
143 HostVN HostVN Hosting Linux hostvn.net/web-hosting/hosting-linux 1 1 0.5 SSD Hàng ngày 0% 253,980
144 HostVN HostVN Hosting Linux hostvn.net/web-hosting/hosting-linux 1 1 1 SSD Hàng ngày 0% 428,400
145 HostVN HostVN Hosting Linux hostvn.net/web-hosting/hosting-linux 1 1 2 SSD Hàng ngày 0% 816,000
146 HostVN HostVN Hosting Linux hostvn.net/web-hosting/hosting-linux 1 1 3 SSD Hàng ngày 0% 1,295,400
147 HostVN HostVN Hosting Linux hostvn.net/web-hosting/hosting-linux 1 1 10 SSD Hàng ngày 0% 3,029,400
148 HostVN HostVN WordPress Hosting hostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting 1 1 2 SSD Hàng ngày 0% 918,000
149 HostVN HostVN WordPress Hosting hostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting 1 1 5 SSD Hàng ngày 0% 1,836,000
150 HostVN HostVN WordPress Hosting hostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting 2 2 10 SSD Hàng ngày 0% 3,060,000
151 HostVN HostVN WordPress Hosting hostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting 3 4 15 SSD Hàng ngày 0% 5,100,000
152 vHost vHost Hosting Giá Rẻ vhost.vn/hosting/hosting-gia-re 1 1 1 NVMe Hàng ngày 0% 150,000
153 vHost vHost Hosting Giá Rẻ vhost.vn/hosting/hosting-gia-re 1 1 5 NVMe Hàng ngày 0% 500,004
154 vHost vHost Hosting Giá Rẻ vhost.vn/hosting/hosting-gia-re 1 1 10 NVMe Hàng ngày 0% 1,200,000
155 vHost vHost Business Hosting vhost.vn/hosting/business-hosting 0.5 0.25 0.6 NVMe Hàng ngày 0% 324,000
156 vHost vHost Business Hosting vhost.vn/hosting/business-hosting 0.8 0.38 1.2 NVMe Hàng ngày 0% 648,000
157 vHost vHost Business Hosting vhost.vn/hosting/business-hosting 1 0.5 2 NVMe Hàng ngày 0% 1,032,000
158 vHost vHost Business Hosting vhost.vn/hosting/business-hosting 1 1 6 NVMe Hàng ngày 0% 1,548,000
159 vHost vHost Mautic Hosting vhost.vn/hosting/mautic-hosting 1 1 20 SSD Hàng tuần 0% 1,800,000
160 vHost vHost Mautic Hosting vhost.vn/hosting/mautic-hosting 3 3 50 SSD Hàng tuần 0% 4,200,000
161 vHost vHost Mautic Hosting vhost.vn/hosting/mautic-hosting 8 8 100 SSD Hàng tuần 0% 11,988,000
162 KData KData Cloud Hosting kdata.vn/cloud-hosting 1 1 10 SSD Hàng tuần 0% 523,200
163 KData KData Cloud Hosting kdata.vn/cloud-hosting 1 1 50 SSD Hàng tuần 0% 763,200
164 KData KData Cloud Hosting kdata.vn/cloud-hosting 1.5 1.5 100 SSD Hàng tuần 0% 1,435,200
165 Hosting Việt Hosting Việt Hosting Giá Rẻ hostingviet.vn/hosting-gia-re 1 1 1 NVMe Hàng ngày 0% 600,000
166 Hosting Việt Hosting Việt Hosting Giá Rẻ hostingviet.vn/hosting-gia-re 2 2 8 NVMe Hàng ngày 0% 960,000
167 Hosting Việt Hosting Việt Hosting Giá Rẻ hostingviet.vn/hosting-gia-re 3 3 2 NVMe Hàng ngày 0% 1,500,000
168 Hosting Việt Hosting Việt Hosting Giá Rẻ hostingviet.vn/hosting-gia-re 1 2 Unlimited NVMe Hàng ngày 0% 1,800,000
169 Hosting Việt Hosting Việt Hosting Giá Rẻ hostingviet.vn/hosting-gia-re 2 3 Unlimited NVMe Hàng ngày 0% 2,760,000
170 Tenten Tenten Gen Hosting - Startup tenten.vn/gen-hosting 2 1 0.8 NVMe Hàng ngày 0% 68.000
171 Tenten Tenten Gen Hosting - Business tenten.vn/gen-hosting 4 2 3 NVMe Hàng ngày 0% 168.000
172 Tenten Tenten Gen Hosting - Enterprise tenten.vn/gen-hosting 6 3 6 NVMe Hàng ngày 0% 268.000
173 Tenten Tenten Failover Hosting - Startup tenten.vn/failover-hosting 1 1 2 SSD Hàng ngày 0% 79,000
174 Tenten Tenten Failover Hosting - Business tenten.vn/failover-hosting 1 1 5 SSD Hàng ngày 0% 95,000
175 Tenten Tenten Failover Hosting - Professional tenten.vn/failover-hosting 2 2 20 SSD Hàng ngày 0% 360,000
176 Tenten Tenten SecureWEB Hosting - Startup tenten.vn/secureweb-hosting 1 1 2 SSD Hàng ngày 0% 99,000
177 Tenten Tenten SecureWEB Hosting - Business tenten.vn/secureweb-hosting 2 2 10 SSD Hàng ngày 0% 145,000
178 Tenten Tenten SecureWEB Hosting - Professional tenten.vn/secureweb-hosting 3 3 20 SSD Hàng ngày 0% 450,000
179 ViettelIDC ViettelIDC HostPro 01 viettelidc.com.vn/web-hosting N/A N/A 0.1 SSD Hàng ngày 0% 45.000
180 ViettelIDC ViettelIDC HostPro 02 viettelidc.com.vn/web-hosting N/A N/A 0.2 SSD Hàng ngày 0% 85.000
181 ViettelIDC ViettelIDC HostPro 03 viettelidc.com.vn/web-hosting N/A N/A 0.3 SSD Hàng ngày 0% 110.000
182 ViettelIDC ViettelIDC HostPro 04 viettelidc.com.vn/web-hosting N/A N/A 0.4 SSD Hàng ngày 0% 145.000
Top Nhà cung cấp Gói Đăng ký CPU (Core) RAM (GB) Dung lượng (GB) Ổ cứng Backup Giảm giá Giá hiện tại (VNĐ)