Sử dụng Ajax trong WordPress

Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách thức hoạt động của ajax trong wordpress để tải và đọc dữ liệu từ backend và frontend. Qua bài này các bạn sẽ hiểu Ajax trong WordPress hoạt động ra sao. Cách truyền và nhận dữ liệu như nào cho đúng.

[Xem thêm]