Chuyển hướng Jekyll 301 trên Netlify

...giải quyết vấn đề file redirect không có tác dụng

Bạn đã thiết lập đầy đủ thông tin chuyển hướng trong file _redirects nhưng vẫn không có tác dụng thì đây là vấn đề ta cần giải quyết.

Theo tài liệu Netlify, có hai phương pháp khả dụng: tạo tệp _redirects hoặc tệp netlify.toml. Cái thứ nhất đơn giản hơn và hoạt động tốt trong trường hợp khi ta muốn chuyển hướng 301, vì việc di chuyển là vĩnh viễn và SEO sẽ được duy trì nhiều nhất có thể.

Có hai bước bắt buộc: tạo tệp _redirects rồi thêm nó vào tệp _config.yml của Jekyll.

Bước 1: Tạo file _redirects

Điều này liên quan đến việc tạo một tệp có tên _redirects trong thư mục gốc dự án của tôi chứa URL của một bài đăng trên trang này và sau đó bài đăng chuyển hướng sẽ được gửi đến các phân tách bằng khoảng trắng. Vì vậy, đối với 3 bài đăng của tôi, tệp trông như thế này.

cai-dat-python3-mac/ https://layoutup.com/mac/
cai-dat-python3-windows/ https://layoutup.com/windows/
cai-dat-python3-chromebook/ https://layoutup.com/chromebook/

Bước 2: Quan trọng

Chuyện này chúng ta rất hay thiếu, đó là cần thêm code để include file _redirects. Do đó, hay thêm đoạn mã sau vào cuối file _config.yml:

include: [_redirects]

Và thế là xong! Triển khai trang web của bạn lên Netlify như bình thường và sau đó kiểm tra xem liên kết có chuyển hướng đúng cách hay không. Có một số công cụ để làm việc này nhưng tôi thấy công cụ này hoạt động tốt.