Cách đặt featured image mặc định trong WordPress đơn giản

Nhiều theme WordPress sử dụng featured image hoặc thumbnail để làm cho nội dung trông hấp dẫn hơn. Nhưng việc tìm kiếm featured image phù hợp cho mỗi bài đăng có thể tốn nhiều thời gian. Vì thế, trong bài viết này, LayoutUp sẽ hướng dẫn bạn khắc phục bằng cách đặt featured image mặc định trong WordPress.

[Xem thêm]