WP Speech
0936 770 119


Chat

WP Speech Plugin

Plugin hỗ trợ chuyển văn bản thành giọng nói (Text to speech) chuyên nghiệp với nhiều tính năng và giao diện cao cấp.


Mua Plugin


Xem Demo

TÍNH NĂNG WP SPEECH

CHUYỂN VĂN BẢN THÀNH GIỌNG NÓI

Đa Dịch Vụ

WP Speech hỗ trợ tới 4 dịch vụ khác nhau: Google, Zalo, Vietel, FPT.

Từ Điển Phát Âm

Hỗ trợ tạo từ điển phát âm không giới hạn. Bạn có thể dễ dàng giúp chương trình đọc chính xác nhất.

Tuỳ Biến Giao Diện

Hỗ trợ tạo từ điển phát âm không giới hạn. Bạn có thể dễ dàng giúp chương trình đọc chính xác nhất.

Đa Ngôn Ngữ

Với dịch vụ Google TTS – bạn có thể dễ dàng tạo giọng nói cho hơn 40 ngôn ngữ khác nhau.

Lọc Nội Dung

WP Speech sẽ giúp bạn lọc các nội dung phức tạp có chứa Table, HTML, SCRIPT… Thành văn bản thuần một cách tự động.

Podcast

Bạn có thể tạo link Podcast không giới hạn để submit lên các directories như Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

Ngoài ra plugin chuyển văn bản thành giọng nói WP Speech còn nhiều tính năng cao cấp khác đang chờ bạn khám phá.


Mua Plugin


Xem Demo

FAQ

Các câu hỏi thường gặp đối với plugin WP Speech

Có. Bạn cần một giấy phép hợp lệ để sử dụng và cập nhật tự động WP Speech.

Có. Bạn cần đăng ký API Keys của các dịch vụ Text to Speech của Google, Zalo, Viettel và FPT để sử dụng WP Speech.

Tuỳ trường hợp. Ví dụ:

  • Google sẽ không tính tiền cho đến khi vượt hạn ngạch, tuy nhiên bạn cần một tài khoản thanh toán để có thể đăng ký. Tham khảo tại đây: https://cloud.google.com/text-to-speech/pricing#pricing_table
  • Zalo: https://zalo.ai/docs/api/text-to-audio-converter
  • Viettel: https://viettelgroup.ai/service/tts
  • FPT: https://fpt.ai/vi/tts

Âm thanh không hết hạn. Âm thanh được lưu trên website của bạn nên nó hoàn toàn thuộc về bạn.

Không. WP Speech dùng thuật toán cắt và ghép nội dung để phù hợp với các dịch vụ, nên không giới hạn độ dài văn bản. Bạn tạo văn bản dài bao nhiêu cũng được.

Là chuyển đổi các từ viết tắt, không thông dụng sang văn bản thuần tuý.
Ví dụ:

  • UBND -> Uỷ ban nhân dân.
  • ĐBSCL: Đồng bằng sông cửu long.

Từ điển này bạn tự định nghĩa và sử dụng trong các tình huống khác nhau.

Không giới hạn.

Được. Bạn hoàn toàn có thể upload file âm thanh và phát bằng WP Speech Player.

Có. WP Speech hỗ trợ 3 định dạng biên tập của WordPress: Block Editor, Classic Editor và Classic Editor trong Block Editor.

Đã sẵn sàng trải nghiệm WP Speech?

Nếu thấy WP Speech phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy tiến hành mua plugin để được trải nghiệm những tính năng cao cấp sớm nhất.


Mua Plugin