Triển khai một trang web lên Netlify miễn phí

Dịch vụ Netlify là một nền tảng phát triển và triển khai web tĩnh. Nó cung cấp một cách dễ dàng để xây dựng, triển khai và quản lý các trang web tĩnh hoặc ứng dụng web tĩnh. Netlify giúp bạn tạo ra các trang web nhanh chóng và mạnh mẽ, với khả năng xây dựng tự động, quản lý phiên bản, quản lý tài nguyên và nhiều tính năng khác.

Netlify hỗ trợ việc triển khai từ nhiều nguồn, bao gồm kho lưu trữ Git như GitHub, Bitbucket và GitLab. Bạn có thể triển khai trực tiếp từ kho lưu trữ của mình và Netlify sẽ tự động xây dựng và triển khai trang web của bạn. Ngoài ra, Netlify cũng cung cấp các công cụ và tính năng như quản lý tên miền, SSL miễn phí, xử lý biểu mẫu, xử lý hình ảnh và nhiều hơn nữa.

Dịch vụ Netlify rất phổ biến trong cộng đồng phát triển web tĩnh vì tính đơn giản, hiệu suất cao và khả năng mở rộng. Nó cung cấp một cách dễ dàng và tiện lợi để triển khai và quản lý các trang web tĩnh mà không cần quá nhiều kiến thức về hệ thống.

Triển khai một trang web lên Netlify từ Github

Để triển khai một trang web từ kho lưu trữ GitHub lên Netlify, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Tạo tài khoản Netlify: Đầu tiên, hãy tạo một tài khoản Netlify trên trang web của họ.

[Click vào đây để Đăng ký »]

  1. Kết nối với GitHub: Sau khi tạo tài khoản Netlify, kết nối tài khoản của bạn với GitHub bằng cách cung cấp quyền truy cập.

  2. Tạo site mới: Trên giao diện Netlify, nhấp vào nút “New site from Git” để tạo một site mới từ GitHub.

  3. Chọn kho lưu trữ: Trong trình đơn “Continuous Deployment”, chọn kho lưu trữ GitHub mà bạn muốn triển khai.

  4. Cấu hình triển khai: Điều chỉnh cài đặt triển khai cho site của bạn, bao gồm nhánh chính, thư mục xây dựng (nếu có) và các tùy chọn khác.

  5. Xác minh triển khai: Netlify sẽ tự động xác minh và triển khai site từ kho lưu trữ GitHub của bạn. Bạn có thể xem tiến trình triển khai và thông báo lỗi (nếu có) trên giao diện Netlify.

  6. Quản lý site: Sau khi triển khai thành công, bạn có thể quản lý site của mình trên Netlify, bao gồm xem các phiên bản triển khai trước đó, quản lý tên miền tùy chỉnh và thực hiện các tác vụ quản lý khác.


Netlify cung cấp một trải nghiệm triển khai dễ dàng và tự động cho trang web của bạn từ GitHub. Bạn có thể cấu hình và quản lý các tùy chọn triển khai trong giao diện Netlify và theo dõi quá trình triển khai một cách thuận tiện.