Graby - viết bài nhanh cho WordPress

Lấy bài viết nhanh với đầy đủ: Tiêu đề, tóm tắt, nội dung, hình đại diện, từ khóa…chỉ với 1-Click chưa bao giờ là dễ đến thế. Xem thêm »

Autoloading với Composer trong PHP

Composer là một công cụ quản lý gói phần mềm cho PHP. Nó cung cấp tính năng autoloading, cho phép bạn dễ dàng tải các file class và các phụ thuộc một cách tự động.

[Xem thêm]

Cấu trúc WordPress plugin

Cấu trúc của một plugin WordPress bao gồm các thành phần chính sau: Thư mục plugin: Đầu tiên, bạn cần tạo một thư mục mới trong thư mục “wp-content/plugins” của WordPress. Tên thư mục này sẽ là tên của plugin của bạn. File chính: Trong thư mục plugin, bạn cần tạo một file PHP chính để định nghĩa plugin. Tên file này thường là tên của plugin kèm theo phần mở rộng “. [Xem thêm]

Sử dụng Ajax trong WordPress

Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách thức hoạt động của ajax trong wordpress để tải và đọc dữ liệu từ backend và frontend. Qua bài này các bạn sẽ hiểu Ajax trong WordPress hoạt động ra sao. Cách truyền và nhận dữ liệu như nào cho đúng.

[Xem thêm]

WordPress plugin với Composer autoload

Để tạo một WordPress plugin với autoload composer, bạn có thể làm theo các bước sau: Tạo thư mục cho plugin: Trước tiên, hãy tạo một thư mục mới trong thư mục "wp-content/plugins" của WordPress. Đặt tên thư mục theo tên plugin của bạn. Tạo file composer.json: Trong thư mục plugin của bạn, tạo một file composer.json và thêm nội dung sau: { "name": "your-vendor/your-plugin", "description": "Your plugin description", "version": "1. [Xem thêm]