Premium WordPress Plugins

WP Speech

WP Speech là plugin giúp chuyển văn bản thành giọng nói (Text to speech). Plugin hỗ trợ 4 dịch vụ: Google, Zalo, Viettel và FPT.

WP Rapid

WP Rapid là plugin giúp bạn lấy tin nhanh theo từng url bài viết. Hỗ trợ dịch bài và spin bài viết, thay đổi số điện thoại, thay đổi Email .v.v.