Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng online 2023

1. Đối tượng áp dụng

Tùy từng trường hợp bán hàng qua mạng cụ thể mà có các phương pháp kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng khác nhau như phương pháp khoán, phương pháp kê khai nộp thay cá nhân, phương pháp kê khai nộp thuế. nhân danh cá nhân. tuyên bố.

Trong đó, phương pháp khoán và phương pháp khai nộp thuế thay cá nhân là 2 phương pháp phổ biến nhất, cụ thể:

* Hộ gia đình, cá nhân áp dụng phương pháp nộp thuế khoán

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC, phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không nộp thuế theo phương pháp kê khai, không phải nộp thuế. mỗi biến cố.

Thực tế, khi hộ gia đình, cá nhân bán hàng qua mạng (không bao gồm bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử) chủ yếu nộp thuế theo phương pháp này.

Ví dụ: Hộ gia đình, cá nhân bán hàng qua mạng xã hội, bán qua website của chính mình hoặc trên website khác không phải là sàn giao dịch thương mại điện tử.

* Thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

Cá nhân bán hàng qua mạng nộp thuế theo phương pháp tính thuế đối với trường hợp là tổ chức kê khai nộp thuế thay cho cá nhân khá phổ biến là trường hợp bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Shopee, Tiki, Lazada , Sendo,…

Cụ thể, đây là một trong các trường hợp tổ chức khai nộp thuế thay được quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư 100. 2021/TT-BTC như sau:

“Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử khai thuế thay cho cá nhân, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Theo đó, tổ chức thực hiện kê khai nộp thuế theo tháng hoặc theo quý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lưu ý: Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống tại nhiều nơi trong năm mà cá nhân dự kiến hoặc xác định tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì được ủy quyền cho tổ chức khác nộp thuế thay nộp thuế thay trên doanh thu phát sinh tại đơn vị được ủy quyền trong năm tính thuế.

Riêng đối với hộ khoán, ngoài doanh thu khoán, hộ khoán còn được thưởng, hỗ trợ bán hàng, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hỗ trợ chi bằng tiền hoặc không bằng tiền. Trường hợp phát sinh tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng hoặc các khoản bồi thường khác thì tổ chức chi trả khai thuế thay và nộp thuế thay theo số thực nộp của các khoản này trong năm tính thuế.

Tóm lại, hộ, cá nhân bán hàng trực tuyến thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử không phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN, thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế mà ủy quyền cho chủ sàn trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN. và thuế giá trị gia tăng. Dịch vụ thương mại điện tử thực hiện kê khai nộp thuế thay.

thue thu nhap ca nhan khi ban hang online

2. Mức doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống không thuộc đối tượng. nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, hộ, cá nhân bán hàng qua mạng phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nếu doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng .

Ghi chú:

– Hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình phải có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống mới được xác định là cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập. Thu nhập cá nhân được xác định cho một cá nhân đại diện cho nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng online

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC, số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng mà hộ, cá nhân bán hàng qua mạng phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Thuế suất thuế TNCN

Trong đó:

(1) Thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Ghi chú:

– Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành, nghề thì hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, tính thuế theo thuế suất tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề. nghề nghiệp.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế theo từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế theo từng ngành, nghề. lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn được lập cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

(2) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

– Doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh là doanh thu đã có thuế (trường hợp chịu thuế) của toàn bộ hoạt động bán hàng, thu tiền hộ, hoa hồng, cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế kỳ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

+ Thưởng, hỗ trợ bán hàng, khuyến mại.

+ Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền.

– Được hưởng các khoản trợ cấp, phụ thu, phụ phí và lệ phí theo quy định.

– Tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng và các khoản bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân).

Lưu ý: Các khoản thu khác mà hộ, cá nhân kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *